Konsorcium AGP
je nástupnickou organizací Projektového a inženýrského sdružení AGP Olomouc,
která vznikla 1.7.1991 ze státního podniku AGROPROJEKT Praha,
největší projektové organizace v Československu, založené v roce 1953.

Několik desítek kvalifikovaných a léty praxe zkušených odborníků v projektové a inženýrské činnosti
poskytuje našim klientům velmi důkladnou odbornou znalost a inovační řešení s následným sledováním životního cyklu projektu.
Zajišťujeme kompletní služby od předprojektových průzkumů, studií, až po stavební povolení
a výběr vhodného dodavatele stavby.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zajistit rozsáhlé, multidisciplinární projekty
náročné na koordinaci.
Konsorcium AGP je vybaveno potřebným zázemím a tradicí pro záruku skutečně profesionálního výsledku
investorských záměrů napříč všemi inženýrskými obory.

AGP KONSORCIUM
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Poslední aktualizace: 28.11.2021    Počet přístupů: 33594