Sídliště rodinných domů Hlušovice

Příprava území pro novou výstavbu rodinných domů
včetně inženýrských sítí

Hlušovice

Investor: Obec Hlušovice
Technický list (pdf)

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 464
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 27.5.2023    Počet přístupů: 252823