Mladějovice kanalizace ČOV

Mladějovice kanalizace ČOV

činnost: Vodovody a ÚV, kanalizace a ČOV

Provozovatel Sitka s.r.o.
Náklad 68 mil. Kč

Kapacita ČOV 1500 EO
Výtlak DN 80, 314 m ČS (3 l/s), 182 m3/d
Kanalizace dl. 3800 m

obec: Mladějovice

 

Referenční list

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 453, email: agpol@agpol.cz
Pobočka Praha: Moskevská 448/42, 101 00 Praha - Vršovice, Tel.: (+420) 585 208 458
Pobočka Nový Jičín: Palackého 50, 741 01 Nový Jičín, Tel.: (+420) 724 075 811
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 29.5.2024    Počet přístupů: 27359