Protipovodňová a protierozní opatření
v k.ú. Želeč – II. etapa

činnost: Úprava toku, hráze

Výstavba suché nádrže, polních cest, biokoridoru a biocentra
Suchá nádrž N1, TTP3

Prostory nádrže (m3)
  • celkový VC: 15600 m3

Plochy hladin nádrže (ha)
  • plocha hladiny (Vs): 2,0256 ha

Výškové údaje (m.n.m.)
  • koruna hráze: 241,90 m n.m.

Zemní hráz
  • max. výška hráze: 2,20 m
  • šířka koruny: 5,00 m
  • délka koruny: 243,00 m

obec: Prostějov, Želeč

práce: Protipovodňová opatření

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 453, email: agpol@agpol.cz
Pobočka Praha: Moskevská 448/42, 101 00 Praha - Vršovice, Tel.: (+420) 585 208 458
Pobočka Nový Jičín: Palackého 50, 741 01 Nový Jičín, Tel.: (+420) 724 075 811
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 29.5.2024    Počet přístupů: 27394