Průmyslové stavby,
nové & rekonstruované výrobní komplexy

 • Bang & Olufsen - Kopřivnice
 • Doosan Bobcat Manufacturing - Dobříš
 • Honeywell Aerospace - Hlubočky u Olomouce
 • IR AIR Solutions Group - Uničov
 • Miele - Uničov
 • MORA-TOP - Uničov
 • Thona - Uničov
 • Hella Autotechnik - Mohelnice
 • Edwards - Lutín
 • Orrero - Tři Dvory u Litovle
 • Koyo - Olomouc
 • Siemens - Mohelnice
 • Granitol - Moravský Beroun
 • Invensys Appliance Controls - Šternberk
 • SEV - Litovel
 • ABO valve - Olomouc
 • DSL Food - Litovel
 • Volvo Group, Truck centrum - Olomouc
 • EKT Immobilien CZ - Litovel
 • PRO-LOGIK - Uničov
 • EPCOS & TDK Group Company - Šumperk
 • Eluvio - Olomouc
 • Aquaindustrial - Olomouc
 • Remarkplast - Luká

Páteřní komunikace & inženýrské sítě

 • Průmyslový areál Olomouc, Hněvotín
 • Průmyslový areál Uničov
 • Průmyslový areál Zábřeh

Výzkumné a vývojové objekty společností

 • IR Engineering and Technology Center – Praha . . .
 • Zkušebny kompresorových jednotek - IR Group Uničov
 • Vývojové centrum a čisté prostory - Edwards Lutín
 • Nová hydraulická zkušebna, modernizace
  hydraulické laboratoře
  - Sigma Lutín
 • Nové vývojové centrum LI s goniometry - Hella Autotechnik

Veřejné budovy, obchodní jednotky,
památkově chráněné objekty

 • Moravské divadlo - Olomouc
 • Ústavy sociální péče Dřevohostice, Luká a Olomouc
 • Přístavba a rekonstrukce Androva stadionu - Olomouc
 • Rekonstrukce Okresního Úřadu v Olomouci
 • Rekonstrukce fotbalové tribuny - Olomouc Hejčín
 • Nádstavba wellness centra Aquapark Olomouc
 • Salmův palác
 • Korunní pevnost - Olomouc
 • Kuchyně a jídelna gymnázia Hejčín
 • Přístavba MŠ - Haňovice
 • Městský úřad - Litovel
 • Přístavba spolkového domu - Dubčany
 • Rekonstrukce ZŠ & MŠ - Svatoplukova Olomouc
 • Centrála Arcibiskupských lesů a statků & soubor 5 hájenek - Olomouc
 • Obchodní centrum Kika - Ostrava
 • Nové autosalony Seat a Volkswagen společnosti AutoCentrum - Olomouc
 • Nové autosalony Volkswagen a Audi - Brno
 • Provozní areál společnosti TS Bohemia – Olomouc…
 • Prodejní jednotky Laformaggeria - Olomouc
 • Prodejní jednotky Nord Blanc, Bruno fashion, Luisa Cerano,
  Blue Jeans
  - Šantovka Olomouc
 • Obchodní centrum Sigma - Lutín
 • Středisko pro výběr personálu armády ČR - Olomouc

Zemědělské stavby a Bytová výstavba
patří mezi neméně prestižní stavby

 • Posklizňová linka ZD Senice na Hané, Rostěnice, Slavkov
 • Sídliště rodinných domů Hlušovice
 • Bytové domy Topolovka…

Výběr referencí je pouze orientační

Vodovody a ÚV, kanalizace a ČOV

 • Kanalizace Město Olomouc
 • Pivovar Litovel ÚV
 • Bohuňovice-ČOV . . .
 • Škoda Mladá Boleslav - ČOV
 • SŽDC Žst. Bohumín - ÚV a ČOV
 • Uničov - skupinový vodovod
 • Kanalizace a ČOV Náměšť-Loučany
 • Bělkovice-Lašťany kanalizace ČOV
 • Litultovice - skupinový vodovod
 • Medlov kanalizace ČOV
 • Lhotsko – vodovod
 • Pavlov – skupinový vodovod
 • Nová Dědina - vodovod
 • Dolní Benešov – kanalizace ul. Rybářská
 • Lanžhot – rekonstrukce kanalizace v lokalitě Stráže
 • Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem
 • Čechy pod Kosířem ČOV
 • Pňovice kanalizace a ČOV
 • Rekonstrukce Žst. Olomouc
 • Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma

Nádrže, rybníky a vodní stavby

 • Balvanité skluzy na Bečvě
 • Rekonstrukce stupně na balvanitý skluz – Ostravice
 • MVE Margecany, vodní elektrárna včetně jezu
 • Vodní nádrž - Tršice . . .

Úpravy toků, revitalizace
a hydrografická infrastruktura

 • Protipovodňová opatření - povodí Luhy
 • Protipovodňová opatření - Sazovice
 • Protipovodňová hráz - Olomouc, Černovír
 • Úprava Luhy – Jindřichov
 • Studie odtokových poměrů toku Černý potok . . .
 • Protipovodňová opatření na Nemilance, zatrubnění ul. Zolova
 • Sedlnice km 18,340 – 20,270
 • Protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě v km 13,995 – 15,170
 • Protipovodňová ochrana na řece Olšavě Uherský Brod
 • Protipovodňová opatření I. pro obec Věrovany
 • Litava – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 5,000 (Měnín) až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)
 • Řešení povodňové škody na potoce Tyře

Plynofikace

 • Válcovny plechu Technotron – Frýdek-Místek
 • Hranice
 • Rehabilitace VTL plynovodu Hranice,
 • Trnávka, Drahotuše, Heřmanice . . .

Krajinné inženýrství

 • Protipovodňová a protierozní opatření - Želeč
 • Vodní hospodářství - Golfové hřiště Dolany-Véska
 • Územní systémy ekologické stability
 • v četných katastrech . . .

Dopravní infrastruktura

 • Polní cesty a PPO Korytná
 • Cesty a ÚSES v k.ú. Dětkovice u Prostějova
 • Cesty a ekologická opatření - mokřad v k.ú. Loučany
AGP KONSORCIUM
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 464
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 23.7.2024    Počet přístupů: 77021