Průmyslové stavby,
nové & rekonstruované výrobní komplexy

  • Bang & Olufsen - Kopřivnice
  • Doosan Bobcat Manufacturing - Dobříš
  • Honeywell Aerospace - Hlubočky u Olomouce
  • IR AIR Solutions Group - Uničov
  • Miele - Uničov
  • MORA-TOP - Uničov
  • Thona - Uničov
  • Hella Autotechnik - Mohelnice
  • Edwards - Lutín
  • Orrero - Tři Dvory u Litovle
  • Koyo - Olomouc
  • Siemens - Mohelnice
  • Granitol - Moravský Beroun
  • Invensys Appliance Controls - Šternberk
  • SEV - Litovel
  • ABO valve - Olomouc
  • DSL Food - Litovel
  • Volvo Group, Truck centrum - Olomouc
  • EKT Immobilien CZ - Litovel
  • PRO-LOGIK - Uničov
  • EPCOS & TDK Group Company - Šumperk
  • Eluvio - Olomouc
  • Aquaindustrial - Olomouc
  • Remarkplast - Luká

Páteřní komunikace & inženýrské sítě

  • Průmyslový areál Olomouc, Hněvotín
  • Průmyslový areál Uničov
  • Průmyslový areál Zábřeh

Výzkumné a vývojové objekty společností

  • IR Engineering and Technology Center – Praha . . .
  • Zkušebny kompresorových jednotek - IR Group Uničov
  • Vývojové centrum a čisté prostory - Edwards Lutín
  • Nová hydraulická zkušebna, modernizace
    hydraulické laboratoře
    - Sigma Lutín
  • Nové vývojové centrum LI s goniometry - Hella Autotechnik

Veřejné budovy, obchodní jednotky,
památkově chráněné objekty

  • Moravské divadlo - Olomouc
  • Ústavy sociální péče Dřevohostice, Luká a Olomouc
  • Přístavba a rekonstrukce Androva stadionu - Olomouc
  • Rekonstrukce Okresního Úřadu v Olomouci
  • Rekonstrukce fotbalové tribuny - Olomouc Hejčín
  • Nádstavba wellness centra Aquapark Olomouc
  • Salmův palác
  • Korunní pevnost - Olomouc
  • Kuchyně a jídelna gymnázia Hejčín
  • Přístavba MŠ - Haňovice
  • Městský úřad - Litovel
  • Přístavba spolkového domu - Dubčany
  • Rekonstrukce ZŠ & MŠ - Svatoplukova Olomouc
  • Centrála Arcibiskupských lesů a statků & soubor 5 hájenek - Olomouc
  • Obchodní centrum Kika - Ostrava
  • Nové autosalony Seat a Volkswagen společnosti AutoCentrum - Olomouc
  • Nové autosalony Volkswagen a Audi - Brno
  • Provozní areál společnosti TS Bohemia – Olomouc…
  • Prodejní jednotky Laformaggeria - Olomouc
  • Prodejní jednotky Nord Blanc, Bruno fashion, Luisa Cerano,
    Blue Jeans
    - Šantovka Olomouc
  • Obchodní centrum Sigma - Lutín
  • Středisko pro výběr personálu armády ČR - Olomouc

Zemědělské stavby a Bytová výstavba
patří mezi neméně prestižní stavby

  • Posklizňová linka ZD Senice na Hané, Rostěnice, Slavkov
  • Sídliště rodinných domů Hlušovice
  • Bytové domy Topolovka…

Výběr referencí je pouze orientační

Vodovody a ÚV, kanalizace a ČOV

  • Kanalizace Město Olomouc
  • Pivovar Litovel ÚV
  • Bohuňovice-ČOV . . .
  • Škoda Mladá Boleslav - ČOV
  • SŽDC Žst. Bohumín - ÚV a ČOV
  • Uničov - skupinový vodovod
  • Kanalizace a ČOV Náměšť-Loučany
  • Bělkovice-Lašťany kanalizace ČOV
  • Litultovice - skupinový vodovod
  • Medlov kanalizace ČOV
  • Lhotsko – vodovod
  • Pavlov – skupinový vodovod
  • Nová Dědina - vodovod
  • Dolní Benešov – kanalizace ul. Rybářská
  • Lanžhot – rekonstrukce kanalizace v lokalitě Stráže
  • Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem
  • Čechy pod Kosířem ČOV
  • Pňovice kanalizace a ČOV
  • Rekonstrukce Žst. Olomouc
  • Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlaková pásma

Nádrže, rybníky a vodní stavby

  • Balvanité skluzy na Bečvě
  • Rekonstrukce stupně na balvanitý skluz – Ostravice
  • MVE Margecany, vodní elektrárna včetně jezu
  • Vodní nádrž - Tršice . . .

Úpravy toků, revitalizace
a hydrografická infrastruktura

  • Protipovodňová hráz - Olomouc, Černovír
  • Úprava Luhy – Jindrichov
  • Studie odtokových poměrů toku Černý potok . . .
  • Protipovodňová opatření na Nemilance, zatrubnění ul. Zolova
  • Sedlnice km 18,340 – 20,270
  • Protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě v km 13,995 – 15,170
  • Protipovodňová ochrana na řece Olšavě Uherský Brod
  • Protipovodňová opatření I. pro obec Věrovany
  • Litava – přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř.km 5,000 (Měnín) až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)
  • Řešení povodňové škody na potoce Tyře

Plynofikace

  • Válcovny plechu Technotron – Frýdek-Místek
  • Hranice
  • Rehabilitace VTL plynovodu Hranice,
  • Trnávka, Drahotuše, Heřmanice . . .

Krajinné inženýrství

  • Protipovodňová a protierozní opatření - Želeč
  • Vodní hospodářství - Golfové hřiště Dolany-Véska
  • Územní systémy ekologické stability
  • v četných katastrech . . .

Dopravní infrastruktura

  • Cesty a ÚSES v k.ú. Dětkovice u Prostějova
  • Cesty a ekologická opatření - mokřad v k.ú. Loučany
AGP KONSORCIUM
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Poslední aktualizace: 17.7.2017    Počet přístupů: 55413