Korunní pevnůstka v Olomouci

Reconstruction

The listed protected fortress

Olomouc
Investor: Statutární město Olomouc, Muzeum olomoucké pevnosti, o.s.
Technical specification (pdf)

AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 464
Registered at the Registry Court in Ostrava, section C, folder 44995
Last update: November 28 2021    Visitors: 33571